Jump to Navigation

Používateľský účet

Účelom spracovania nižšie uvedených osobných údajov spoločnosťou "Ing. Kamila Kokošková - Mamám" je vytvorenie registrácie pre potreby používania služby. Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Registrácia na podajdalej.sk zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou "Ing. Kamila Kokošková - Mamám".

Služba sa riadi pravidlami obsiahnutými v Etickom kódexe používateľa.

Dôkladne sa, prosím, oboznámte s týmito dokumentmi.

Ďakujeme za vašu registráciu. Na vami zadanú e-mailovú adresu vám príde mail s heslom (toto si môžete neskôr zmeniť).Webová stránka Podajdalej.sk nepoužíva marketingové, analytické ani reklamné cookies. Žiadne cookies nezdieľa s ďalšími stranami. Webová stránka nepriraďuje cookies neprihláseným používateľom. Prihláseným používateľom prideľuje session cookies, ktoré slúžia na bezpečné prihlásenie a nijakým spôsobom nesledujú používateľa. Zásady ochrany osobných údajov

Main menu 2

Dr. Radut Consulting